Освітній округ
 

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

Картинки по запросу виховна робота документація

     Для класних керівників

     на 2017/2018 навчальний рік

     План 

     План ВР тижневий 2017-2018 І семестр

     План ВР щотижневий 2017-2018 ІІ семестр

     План ВР на 2018-2019 н.р.

     

 

 

 

 

 

Алгоритм вивчення ВШК за попередженням злочинності

Критерії оцінювання поведінки учнів школи

 

     На виконання Законів України: «Про освіту» в редакції від 23.03.96 № 100/96-ВР із внесеними до нього змінами, від 13.05.99 № 651-14 «Про загальну середню освіту» із внесеними до нього змінами, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13.10.2015 №580/2015, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 року, листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної цивільно-військової адміністрації Донецької області від 12.07.2016 №579, Програми розвитку освіти на території м. Бахмута на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1897, Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа» рекомендованих Міністерством освіти і науки України від 27.10.2016 впродовж 2017/2018 навчального року в Бахмутській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №12 педагогічним колективом була організована виховна робота, яка була націлена на виконання виховної проблеми школи «Виховання високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості, яка наділена глибокою громадською відповідальністю, високими духовними цінностями, сімейними і патріотичними почуттями». Пріоритетними напрямками виховної роботи у 2017/2018 навчального року визначено:

  • Формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні;
  • Виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
  • Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
  • Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;
  • Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;
  • Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.