Освітній округ
 

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

Картинки по запросу дпа 2018Державна підсумкова атестація 2018 

(за матеріалами сайту ОСВІТА.UA)

Організоване завершення 2017/2018 навчального року

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0157-15

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47670/

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1014-17

4. Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 №306

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46748/

5. Лист Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти»

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59229/

6. Лист департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 06.02.2018 вх.№01-0455-22 «Про організоване завершення 2017-2018 н.р. та особливості проведення ДПА в закладах загальної середньої освіти»

7. Наказ Управління освіти Бахмутської міської ради від 20.03.2018 №141 «Про порядок закінчення навчального року, підготовку та проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти у 2017-2018 навчальному році»

https://drive.google.com/file/d/17QkWDwINgpc2UPvNAHxpBCsS7RhVwsY0/view

Картинки по запросу дпа 2018 4 класДержавна підсумкова атестація після четвертого класу цього року проходитиме лише з двох предметів у формі контрольних робіт з української мови (передбачає оцінювання результатів навчання одразу з української мови та читання) і математики.

          У 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів атестація проводитиметься у формі підсумкових контрольних робіт з української мови (мова і читання) та математики.

          Кожна підсумкова контрольна робота проводиться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.

         На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі (учениці).

        Бали за атестацію з української мови (мова і читання) та математики виставляються у класному журналі без зазначення дати після колонки з балами за рік. На правій сторінці класного журналу у розділі "Зміст уроку" здійснюється запис "Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація".

        Результати атестації у 4 класі з української мови (мова і читання) та математики не враховується при виставленні річних оцінок.

       Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень, визначених Програмами для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи ( – К. : Початкова школа, 2016 року (оновлені); Программы для средней образовательной школы с русским языком обучения. 1-4 классы. - К.: Початкова школа, 2016; Українська мова (для шкіл з навчанням російською мовою). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи, 2016).

        Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються вчителем початкових класів, погоджуються педагогічною радою та затверджуються керівником навчального закладу.

        Визначенню рівня навчальних досягнень з української мови (мови навчання) підлягають мовні знання з усіх розділів початкового курсу української мови (мови навчання): мовленнєві (вміння будувати зв’язний текст, використовувати засоби виразності мови, висловлювати власну думку) і правописні уміння учнів.

        Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з читання може формуватись з тексту для читання мовчки для перевірки сформованості навичок читання, завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного, уміння працювати з текстом і творчо; на побудову висловлювання власної думки до змісту прочитаного. Визначенню рівня навчальних досягнень учнів з читання підлягають сформованість навичок читання і розуміння змісту прочитаного тексту.

         Підсумковому визначенню рівня навчальних досягнень з математики підлягають сформованість знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу:натуральні числа, арифметичні дії з натуральними числами; задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури; вимірювання величин.

        Зміст атестації у формі підсумкової контрольної роботи рекомендуємо формувати з таких завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу.