Освітній округ
 

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

Картинки по запросу нуш

Батькам

Вчителям

Концепція НУШ

Держстандарт початкової освіти

 

 

 

 

 

 

 

Батькам

Зрозуміти новий Стандарт  (за матеріалами сайту http://nus.org.ua/questions/zrozumity_noviy_standart/)

Що це за документ?

Це – проект нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Цього навчального року (2017/2018) його використовуватимуть у навчальному процесі 100 шкіл по всій Україні, які пілотуватимуть Нову Українську Школу (НУШ). На підставі цього пілотування та громадського обговорення, буде підготовлено фінальну версію Державного стандарту початкової загальної освіти. Остаточну версію затвердить Кабінет Міністрів України.

Від вересня 2018 року, коли стартує повномасштабна реформа загальної середньої освіти, учні всіх перших класів України почнуть навчатись за новим Стандартом.

Навіщо він взагалі потрібен?

Державний стандарт початкової загальної освіти визначає, що саме мають знати й уміти учні по закінченню певного циклу навчання, окреслює ідейні засади та принципи навчально-виховного процесу, логіку його організації тощо. Користуючись Стандартом, вчителі зможуть розробляти свої навчальні програми та курси на основі інтеграції предметів. Адже Стандарт визначає спільні очікувані результати, які учень має досягнути за певний період. А шляхи досягнення цих результатів – тобто навчальні програми – можуть бути різними. На основі Стандарту, МОН має розробити і затвердити Типові навчальні плани і Модельні навчальні програми предметів або курсів (про них – далі), а також організувати забезпечення загальноосвітніх начальних закладів навчально-методичними комплектами.

Що передбачає цей проект Стандарту?

Стандарт проголошує презумпцію талановитості дитини, рівний доступ до освіти і відсутність будь-яких форм дискримінації. Серед принципів цього стандарту:

– цінність дитинства – тобто відповідність вимог віковим особливостям дитини;

– радість пізнання та розвиток особистості – тобто плекання самостійності та незалежного мислення замість “навченої безпорадності”;

– принципи здоров’я та безпеки – формування здорового способу життя та створення безпечних умов для фізичного та психоемоційного розвитку дітей.

Це особливо важливо для дітей молодшого шкільного віку – вони мають навчатися в атмосфері взаємної довіри та поваги, без цькувань та насильства.

Вчителям

НУШ - Порадник для вчителя

 

http://goruo.konstantinovka.org/wp-content/uploads/2017/09/hrynevych-liliia-mykhailivna-mon-300x300.jpg«Коли ми говоримо про нову українську школу, ми перш за все говоримо про новий зміст освіти в цій школі. Діти мають здобути уміння і компетентності ХХІ століття, які узгодженні країнами Європейського Союзу, і які сьогодні потрібні сучасному українцю. Окрім знання рідної державної мови, двох іноземних мов, інформаційних технологій, уміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді, навичок фінансової грамотності, навчатися впродовж життя бути відповідальними громадянами своєї країни . Нашим дітям потрібна освіта для життя.  Це  головна мета нової української  школи»  

Міністр освіти і науки України

Лілія Гриневич

 

Від вересня 2018 року, коли стартує повномасштабна реформа загальної середньої освіти, учні всіх перших класів України почнуть навчатись за новим Стандартом.

Що таке Новий державний стандарт?

новий зміст освіти заснований на формуванні компетентностей,

орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, в основі лежать ідеї дитиноцентризму ,

формування цінностей у процесі виховання,

педагогіка партнерства між учнем, учителем і батьками.

Структура навчання – розрахована на 12 років.

Початкова школа  -  4 роки, складається з двох циклів, з урахуванням вікових особливостей дітей.

  1 цикл - це 1-2 клас, переважно використовуються ігрові методи навчання;

  2 цикл – це 3-4 класи, використовуються інтегровано-предметні методи навчання.

Концепція НУШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 988-р від 14 грудня 2016 року

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року

1. Схвалити Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, що додається.

2. Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів з реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України                            В. ГРОЙСМАН

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Державний стандарт початкової освіти від 21.02.2018 

(повністю читати тут)

Картинки по запросу державний стандарт початкової загальної освіти1. Цей Державний стандарт визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти (додаток 1), загальний обсяг їх навчального навантаження у базовому навчальному плані початкової освіти (додаток 2) та форму державної атестації.

2. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у такому значенні:

1) здобувач освіти — здобувач освіти на першому рівні повної загальної середньої освіти;

2) початкова освіта — перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України Про освіту”, Про загальну середню освіту”, інших нормативно-правових актах.