Освітній округ
 

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

  

КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ  УПРАВЛІННЯ  

 

Типи та форми контролю

 

1.

За часом здійснення

1.1.

Попередній.

Здійснюється під час планування, для створення певних систем, структур. Фактично − це відстеження дотримання існуючих стандартів,  норм, правил з метою їх аналізу. Як правило, попередній контроль використовується у сферах ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових). Попередній контроль за роботою вчителів, учнів проводиться з метою аналізу та оцінки ділових, професійних, навчальних знань та навичок, які необхідні для подальшої роботи або навчання.

1.2.

Поточний
(оперативний).

Здійснюється безпосередньо в процесі діяльності для запобігання відхилень від встановлених планів, нормативів, положень, програм, оперативного усунення недоліків.

1.3.

Заключний.

Здійснюється для зворотного зв’язку після закінчення роботи. Порівнюються реальні результати із визначеними нормами, стандартами, планами.

2.

За широтою охоплення об’єктів перевірки

2.1.

Тематичний.

Передбачає глибоке вивчення певної проблеми, актуального питання.

2.2.

Фронтальний.

Полягає у всебічному вивченні діяльності всього колективу або окремого вчителя.

2.3.

Оглядовий
(вибірковий).

Для виявлення об’єктів для наступного тематичного та фронтального контролю.

 

3.

За об’єктами контролю

3.1.

Персональний.

Контроль за роботою однієї особи (вчителя, класного керівника, психолога, технічного працівника тощо).

3.2.

Класно-узагальнюючий.

Отримання інформації про стан навчально-виховного процесу або якогось питання в певному класі.

3.3.

Предметно-узагальнюючий.

Вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів з певної дисципліни.

3.4.

Тематично-узагальнюючий.

Всебічне вивчення когось питання, проблеми.

3.5.

Комплексний.

Передбачає різноаспектне вивчення об’єкта та поєднання цілей кількох видів контролю.

4.

За системою стосунків між учасниками контролю

4.1.

Адміністративний.

Ініціатором і організатором виступає адміністрація школи.

4.2.

Взаємоконтроль.

Ініціатором може виступати і адміністрація, але здійснюється за допомогою членів колективу.

4.3.

Самоконтроль.

Ініціатором і організатором відносно власної діяльності виступає сам педагог.

Матеріали для заступників директорів з ВР можна переглянути за посиланням  

Картинки по запросу ссілка